Spracovaný betón 800 m³
Zhotovené debnenie 4100 m²
Naviazaná výstuž 75 t
Murovanie 300 m³