Spracovaný betón 4300 m³
Zhotovené debnenie 26000 m²
Naviazaná výstuž 520 t
Murovanie 2800 m²