Spracovaný betón 320 m³
Zhotovené debnenie 990 m²
Naviazaná výstuž 28 t