Spracovaný betón 1800 m³
Zhotovené debnenie 4000 m²
Naviazaná výstuž 190 t