Služby motoristom – Hronská Breznica

Začali sme realizovať hrubú stavbu dvojpodlažného objektu pri Hronskej Breznici. Základy sú navrhnuté ako masívne vystužené železobetónové pásy a pätky. Nadzemné zvislé konštrukcie tvoria železobetónové steny a stĺpy doplnené pórobetónovým murivom. Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové dosky s prievlakmi.