Spracovaný betón 155 m³
Zhotovené debnenie 340 m²
Naviazaná výstuž 6,5 t

Leave a Comment