Byty Košúty v Martine

Naša spoločnosť zahájila realizáciu bytového komplexu Byty Košúty v Martine. Komplex sa skladá z dvoch budov v ktorých sa bude nachádzať 76 bytových jednotiek. Budovy budú mať spoločnú polozapustenú podzemnú garáž. Celý komplex je založený na železobetónových monolitických základových doskách. Zislé konštrukcie tvoria v podzemnej časti monolitické železobetónové steny a stĺpy na ktorých sa položené stropné dosky doplnené stužujúcimi prievlakmi. Nadzemné nosné časti budov tvoria v kombinácii železobetónové steny a stĺpy spoločne so stenami z keramického muriva. Stropné dosky sú železobetónové doplnené o prievlaky a vence.