Obytný súbor Bôrik – KVETNICA v Žiline

Naša spoločnosť zahájila realizáciu bytového komplexu Obytný súbór Bôrik – KVETNICA v Žiline. V rámci prvej etapy sa plánuje zrealizovať v takmer polovici podzemné parkovisko a bytový objekt D s 8 nadzemnými podlažiami a 81 bytmi. Celý komplex je založený na pilotách.  V garážovej časti bude realizovaná “hybridná” čiatočne vystužená drátkobetónová bezškárová betónová podlaha. Ostatné nosné konštrukcie tvoria v kombinácii železobetónové steny, stĺpy a stropné dosky s roznášacími hlavicami. Samotný bytový objekt D budú tvoriť monolitické základové dosky doplnené o základové pásy a pätky. Nadzemné nosné konštrukcie budú tvori železobetónové steny, stĺpy a stropné dosky. Na každom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať prefabrikvané kvetináče a všetky balkónové dosky budú vyhotovené vo vysokej pohľadovej kvalite. Viac o projekt nájdete tu: www.kvetnicazilina.sk